top of page

Muzej Nasilja

Muzej nasilja je javni arhiv u formi umetničke postavke, edukacione i diskusione platforme, koji svoje materijale pronalazi u medicinskim nalazima građana i građanki, kao krajnjim konsekvencama govora mržnje, stereotipa, predrasuda, diskriminacije i fizičkog nasilja.

Glavne materijale predstavljaju rendgenski snimci povreda zadobijenih u javnom i privatnom prostoru, kao posledice društvenih pojava – diskriminacije, nacionalizma, šovinizma, fašizma, nasilja u porodici, rodno zasnovanog nasilja, homofobije, rasizma i ksenofobije.

Muzej je koncipiran kao otvorena edukativna platforma komunikacije sa zajednicom, posebno sa mladima – tinejdžerima i studentima, kao odgovor na pitanje – kakve društvene vrednosti ostavljamo u nasleđe generacijama koje dolaze.

Muzej nasilja je u okviru projekta “Putujući javni arhiv” do sada organizovao izložbe u 17 gradova i realizovao 274 Javna školska časa kojima je prisustvalo 10.350 srednjoškolaca i srednjoškolki zajedno sa 47 profesora i školska psihologa.

Untitled-1.png
KULTURPARK

Misija KulturParka je edukacija i podrška mladima kroz specijalne programe u kulturi i preduzetništvu, te uključivanje u razumevanje i promociju koncepta ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, lične i javne bezbednosti i otvorenog građanskog društva koje aktivno i afirmatimativno učestvuje u procesu evropskih integracija.

Untitled-1.png
RAZMISLI!

„Nasilje je zasigurno dodir najgoreg reda, najstrašniji mogući način otkrivanja ljudske ranjivosti u odnosu na druge ljude, način na koji smo nekontrolisano predati volji drugog, putem kojeg sam život može biti zatrt voljnim činom onog drugog.“

Džudit Batler

Untitled-1.png
DONATORI

2022.

The Balkan Trust for Democracy and Embassy of Kingdom of Norway in Belgrade

2021- 2022.

Beogradska opstina Palilula

2018 - 2021.

US Embassy - Small Grants Programme

2013 - 2014.

The Ministry of Culture of the Republic of Serbia and the Ministry of Labour and Social Affairs – Gender Equality Directorate

2013 - 2017. Open Society Foundation Serbia

2011 - 2012. USAID and the Institute for SustainableCommunities ISC

bottom of page